15 مهر 1391 13:7:22
در سفر وزير دادگستري به تركيه؛
با انتقال تعدادي از اتباع ايراني محكوم به حبس موافقت شد
در سفر وزير دادگستري به كشور تركيه با انتقال تعدادي از اتباع ايراني محكوم به حبس به كشورمان موافقت شد.
سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري به دعوت همتاي ترك خود به كشور تركيه سفر كرد.
وزراي دادگستري دو كشور در نشست مشترك بر سر مسايل حقوقي و قضايي به بحث و تبادل نظر پرداختند كه از مهمترين دستاوردهاي اين نشست امضاي موافقتنامه انتقال 15 تن از اتباع ايراني محكوم به حبس و نيز 41 تن از ايرانيان مشمول عفو مشروط به كشورمان بود.
همچنين بختياري در اين سفر از مركز كنترل الكترونيكي زندانيان و فناوري هاي مورد استفاده در اين مركز بازديد كرد.
در اين سفر بختياري ضمن ديدار با سعد الله ارگين وزير دادگستري تركيه، با علي الكان رييس ديوان عالي اين كشور نيز ديدار و گفتگو كرد.

Powered by Tetis PORTAL