اخبار
1395/12/14 14:15:55
معاون وزیر دادگستری در کنفرانس بین المللی جنگ و کودک:
کشتار کودکان نقض آشکار حقوق بشر دوستانه است
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: کشتار کودکان نقض آشکار حقوق بشر دوستانه و نتیجه سکوت مرگبار مجامع بین المللی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و عضو کمیته ملی حقوق بشر دوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در کنفرانس بین المللی جنگ و کودک که با میزبانی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در تاریخ یازدهم اسفند ماه در سالن همایش های دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد در زمینه منع کشتار کودکان و بکارگیری آنان در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بشر دوستانه بین المللی به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی با اشاره به اینکه نیمی از کودکان جهان یعنی بیش از یک میلیارد کودک قربانی خشونت و آزار و اذیت و تنبیه بدنی هستند تأکید کرد: وضعیت کودکان درگیر در مخاصمات مسلحانه و یا کشتار آنان در جنگها بویژه جنگ های تجاوزکارانه و نیابتی منطقه بسیار اسف بار است و ما از آغاز هزاره سوم شاهد کشتار بیرحمانه دهها هزار کودک مظلوم در عراق، سوریه، افغانستان و فلسطین بوده ایم و متأسفانه با سکوت مرگبار مجامع بین المللی به یکباره شاهد فرو ریختن همه موازین حقوق بشر و حقوق بش