اخبار
وزیر دادگستری در هفتمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط:در حوزه سرعت تولید علم رتبه اول جهانی را بدست آوردیم
وزیر دادگستری گفت: در احراز رتبه نوآوری جهانی، ٢٨ رتبه ظرف سه سال گذشته ارتقا داشتیم؛ در حوزه تولید علم، رتبه اول جهانی را در سرعت تولید علم بدست آوردیم و میانگین آن که در دنیا ٦ درصد است در جمهوری اسلامی 17 و نیم درصد بود.
 
 
 
 
 
 
 
 
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری:لایحه حمایت از کودکان بعد از انتخابات مورد بررسی قرار می گیرد
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری بیان داشت: لایحه حمایت از کودکان که در دوره های قبل در مجلس در حال بررسی بود، دست خوش اصلاحاتی شده و دستگاه های مختلفی نظرات خود را در رابطه با آن مطرح کرده و تغییراتی روی آن صورت گرفته است.
 


Powered by Tetis PORTAL