اخبار
 
 
 
 
وزیر دادگستری:تشکر از عملکرد صداوسیما در مورد گشت های تعزیرات
وزیر دادگستری دولت یازدهم در گفت وگو با برنامه "کارنامه" رادیو گفت وگو بر اهمیت و نقش ثبات و دوام قیمت ها در زندگی مردم تاکید کرد و افزود: «تعزیرات باید بیش از پیش به مردم معرفی شود و صداوسیما در سال های اخیر به خوبی به گزارش تعزیرات بها داده است و تیم های متعدد خبری گوش به زنگ و همراه ماموران ما در صحنه آماده بوده اند».
 
 
 
در وزارت دادگستری برگزار شد:دیدار هیات مالکیت فکری سوئیس با معاون مالکیت فکری وزیر دادگستری
در دیدار هیات مالکیت فکری سوئیس با معاون مالکیت فکری وزیر دادگستری، دو طرف در زمینه مالکیت فکری، به ویژه تدوین راهبرد ملی مالکیت فکری، چگونگی حمایت از نشانه های جغرافیایی و ارتقاء مالکیت فکری در شرکت های کوچک و متوسط، بحث و تبادل نظر کردند.
 
سفر وزیر دادگستری به کرمان/4وزیر دادگستری: تجلیل از آیت الله هاشمی نماد انسجام ملی است
وزیر دادگستری گفت: ما امروز تنها برای تجلیل از هاشمی جمع نشده ایم بلکه این حضور، برای تداوم خدمت و تعالی کشور است که از دغدغه های هاشمی بود، همچنین برای انسجام ملی و اقتدار جمهوری اسلامی است؛ چون همه وجود هاشمی، خدمت به مردم و تقویت نظام بود.
 


Powered by Tetis PORTAL