دبیر مرجع ملی قانون کنوانسیون مبارزه با فساد:مبارزه با فساد بدون عزم جدی و هماهنگی تمامی ارکان حکومت امکان‌پذیر نیست
...
 
در پاسخ به سوال نادر قاضی‌پوروزیر دادگستری:باتوجه به وسع مالی دولت رضایت کارکنان شوراهای حل اختلاف راجلب می‌کنیم
...
مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد


مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک


حقوق شهروندی و حقوق بشر


مالکیت فکری


Powered by Tetis PORTAL