معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری:استقبال اتحادیه اروپا از منشور حقوق شهروندی رییس جمهور

عباسی: نماینده کره شمالی در حمایت از مواضع اصولی کشورمان در زمینه حقوق بشر به ایراد سخنرانی پرداخت.
1395/12/24 15:46:7

وزیر دادگستری:بر اساس آمار مستند و قابل اثبات قدرت اقتصادی و خرید مردم افزایش پیدا کرده است / حسن ظن، فرهنگی الهی و سبب رشد و سوء ظن، باعث نابودی است

وزیر دادگستری گفت: فرهنگ خوب دیدن، زیبا دیدن و حسن ظن، فرهنگ الهی است و بدانیم که فرهنگ سوء ظن، همه را به نابودی می کشاند.
1395/12/23 13:24:1

گزارش سفر هیات حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران به سوئیس

هیات حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک، به ژنو سوئیس سفر کرد.
1395/12/21 13:38:17


معاون وزیر دادگستری در افتتاحیه همایش محیط زیست و حقوق شهروندی:آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد

معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در جلسه افتتاحیه همایش و جشنواره محیط زیست و حقوق شهروندی گفت: در حقیقت آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدرسه آغاز کرد و این امر یک امر اساسی است.
1395/12/17 12:7:8

Powered by Tetis PORTAL