فرا رسيدن ماه ضيافت الهي را گرامي مي داريم
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 4152490
تعداد بازديد اين صفحه: 62401
در امروز: 4101
اين صفحه امروز: 30

رسیدگی به شکایات
پاسخگويي به شكايات مردمي

پاسخگويي به شكايات مردمي
 
         پاسخ به شكايات وتقاضاهاي مردمي ، امري است كه همواره دولتهاي مردم سالار از اهم وظايف خود مي دانند هر وزارتخانه يا سازمان به فراخور گستردگي وظايف ،‌بخشي ا زتشكيلات خود را موظف مي داند تا مسايل مطرح شده از جانب مردم را بررسي وپاسخ دهد . دروزارت دادگستري ،‌اداره كل ارزيابي عملكرد ،‌بازرسي وپاسخگويي به شكايات اين وظيفه را برعهده دارد . در رويكرد جديد وزارتخانه وبا آغاز وزارت آقاي بختياري ،‌پاسخگويي به شكايات مردمي از اهميت بسزايي برخوردار شده به گونه اي كه تغييرات محسوس وملموسي كه قابل استناد باشد بوجود آمده است . برخي ا زشكايات ا زطريق دفتر رياست جمهوري ودستيار ارشد ايشان ارجاع مي گردد. مركز ارتباطات مردمي رياست جمهوري بخش قابل توجهي ا زشكايات مردمي را واصل وسپس به اين حوزه ارسال مي كند . در سفرهاي استاني هيأت دولت ونيز به صورت مستقيم يا از طريق پست ،‌مردم تقاضاي خود را تقديم مي كنند .
به جهت ارتباط موضوع ‌،‌اكثر تقاضاهاي مردمي راجع به محاكم دادگستري يا سازمانهاي تابعه قوه قضائيه است برهمين اساس ،‌نامه هاي مردم به مراجع ذي ربط ارسال مي گردد . با توجه به اينكه حوزه هاي مختلف قوه قضائيه ،‌اهتمام خودرا درجهت حل مشكلات مردم كه صاحبان اصلي نظام هستند معطوف مي كنند غالبا ً پاسخهاي قانوني خود را باديد مثبت به اطلاع مردم مي رسانند . اين مرجع فرصت را مغتنم دانسته نهايت سپاس وقدرداني خود را نسبت به همكاري كامل وارزنده حوزه هاي مختلف قوه قضائيه ابراز مي دارد .
 
درسال 1389 به شرح جدول ذيل حدود 10500 فقره نامه حاوي شكايات وتقاضاي مردمي واصل كه به ياري خداوند متعال درخصوص اكثر قريب به اتفاق آنها اقدامات لازم انجام شده است ضمنا ً در آينده نزديك نيز آمار رسيدگي به شكايات مردمي توسط هيأت وزارت دادگستري درقالب سفرهاي استاني هيأت دولت جهت استحضار مردم ومراجعان محترم در سايت تقديم مي گردد.ازاين پس آمار ماهيانه نيز به تفكيك ارائه مي گردد.
 
 
 
قطعا ً ارائه نظرات ،‌پيشنهادات وانتقادات سازنده شما موجب بهبود شيوه ها وتسهيل امور خواهد بود.آمار تعداد نامه هاي وارده، صادره و داخلي واحد شكايات به تفكيك سال و ماه
 
سال 1389
فروردين
427
ارديبهشت
316
خرداد
1085
تير
597
مرداد
446
شهريور
421
مهر
570
آبان
1751
آذر
979
دي
882
بهمن
1657
اسفند
1328
سال 1390
فروردين
1870
ارديبهشت
1903
خرداد
1453
تير
583
مرداد
712
شهريور
762
مهر
908
آبان
1476
آذر
1037
دي
1255
بهمن
1190
اسفند
870
سال 1391
فروردين
1044
ارديبهشت
2315
خرداد
1132
تير
528
مرداد
857
شهريور
420
مهر
 1042
آبان
 1270
آذر
 681
دي
606 
بهمن
 463
اسفند
 372
 


پست الكترونيك
قاب مطبوعات

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
ميهمان (mojguest)


Powered By Sigma ITID.