مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
9 تير 1399 12:37:45
شبکه اختصاصی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک پیش از پایان سال جاری راه اندازی خواهد شد.

محمدرضا فلاح با اعلام این خبر افزوده کار برای کودکان تعطیل بردار نیست به ویژه در شرایطی که با شیوع بیماری جهانی کرونا، آسیب پذیری کودکان معصوم این سرزمین افزایش یافته و تلاش مضاعفی را می طلبد از این رو در تلاش هستیم با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، شبکه اختصاص مرجع ملی را تا پیش از پایان سال مورد بهره برداری قرار دهیم. سرپرست دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که در بیست و دومین نشست هم اندیشی کارگروه تخصصی پایش و ارزیابی مرجع ملی حقوق کودک در مجمع نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو این کارگروه سخن می گفت؛ برگزاری نشست ها و جلسات در بستر فضای مجازی و ودیو کنفرانس به صورت منظم و مرتب و مستمر را از مهم ترین کارکردهای این شبکه اختصاص برشمرد و افزود : برای ما بهره مندی از نظرات و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی همه صاحبنظران تلاشگری که در جای جای ایران اسلامی در زمینه حمایت از حقوق کودکان تلاش می کنند بسیار ارزشمند است و در نظر داریم در آینده از این نظرات به صورت کاربردی بهره ببریم.
سرپرست دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک افزود از فجایع و اتفاقات به وقوع پیوسته در هفته های اخیر نیز نباید غافل شد و تأکید کرد از بروز اینگونه وقایع، آگاهی بخشی به خانواده ها و رصد به موقع و موثر و دخالت فعالانه در پدیده های اجتماعی را از مأموریت های مهم و قانونی مرجع ملی می دانیم و از نمایندگان دستگاههای حاضر می خواهیم تا با حساسیت بیشتری با این قبیل موضوعات برخورد نموده و آگاه نمودن جامعه از حقوق خود و اطرافیانشان را در الویت برنامه های خود قرار دهند.
در ادامه نمایندگان دستگاههای حاضر در جلسه نسبت به موضوع جلسه اظهار نظر و به ارائه راهکار پیشنهاد پرداختند.


سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL