سایر عناوین
5 آذر 1397 7:53:41
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در کنفرانس ملی کودکان دارای معلولیت
حق دسترسی به فرصت ها از حقوق بنیادین افراد دارای معلولیت است

مصالح عالیه کودکان، بقا و رشد، عدم تبعیض ، احترام به نظرات کودکان،حق دسترسی به فرصت ها، حق مشارکت، احترام به تفاوت ها که درباره گروه های خاص از جمله کودکان دارای معلولیت ساری و جاری است تاکید کرد حقوق کودکان دارای معلولیت در اسناد بالادستی، قوانین و مقررات و برنامه های توسعه ای مورد شناسایی قرار گرفته و وظایف و اختیارات قانونی دستگاه ها مشخص گردیده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در نخستین کنفرانس ملی کودکان دارای معلولیت با اشاره به اصول و قواعد حاکم بر کودکان که عبارتند از : مصالح عالیه کودکان، بقا و رشد، عدم تبعیض ، احترام به نظرات کودکان،حق دسترسی به فرصت ها، حق مشارکت، احترام به تفاوت ها که درباره گروه های خاص از جمله کودکان دارای معلولیت ساری و جاری است تاکید کرد حقوق کودکان دارای معلولیت در اسناد بالادستی، قوانین و مقررات و برنامه های توسعه ای مورد شناسایی قرار گرفته و وظایف و اختیارات قانونی دستگاه ها مشخص گردیده است. وی افزود با وجود قوانین و مقررات در زمینه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت متاسفانه در بعد اجرا با مشکلات نهادی مواجهیم. تبعیض به عنوان یکی از چالش های جدی فراروی ماست. ما حتی در استخدام واژگان و اصطلاحات با مشکلاتی مواجه هستیم که نتیجه اش نقض کرامت انسانی افراد دارای معلولیت و توانخواه است. استفاده از واژه معلول توهین به کرامت انسانی افراد توانخواه است. افراد دارای معلولیت و توانخواه و کودکان دارای معلولیت توانایی های متفاوت دارند. حق دسترسی به فرصت ها برای توانخواهان ، حق ذاتی و طبیعی آن ها ست که توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده است . حق مشارکت افراد توانخواه حق طبیعی آن هاست که باید برای تحقق کامل آن گام برداشت. یکی از اهداف بلند تدوین و ابلاغ منشور حقوق شروندی تحقق این حق هاست که با وجود قوانین و مقررات متاسفانه بر زمین مانده بود. مواد مختلفی از منشور حقوق شهروندی به حقوق کودکان دارای معلولیت و توانخواه اختصاص دارد برخی اقدامات سازمان بهزیستی و دیگر دستگاه ها در این راستا قابل تقدیر است اما کافی نیست. اورژانس اجتماعی برای حمایت از کودکان بزه دیده و مدیریت آسیب های اجتماعی بسیار مؤثر است اما باید برای تکمیل آن گام برداشت.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به نوآوری های لایحه قانونی حمایت از اطفال و نوجوانان پرداخت و گفت این لایحه در حمایت از بزه دیدگان گام های بلندی برداشته است.

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL