سایر عناوین
22 دي 1394 15:15:13
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری:
جهت گیری های کلی بر مبنای مصالح کودکان تنظیم شده است
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: در جمهوری اسلامی ایران رویکردها، سیاستها و جهت گیری های کلی بر مبنای مصالح کودکان تنظیم شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و سرپرست هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از گزارش ادواری حقوق کودک، در دومین جلسه ارایه این گزارش، بر تنظیم شدن رویکردها، سیاستها و جهت گیری های کلی، برمبنای مصالح کودکان تاکید کرد.
عباسی با بیان اینکه ای کاش در بین سوالات متعدد کمیته حقوق کودک سازمان ملل از هیات ایرانی، به تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر اشاره می شد که در اثر این تحریمها کودکان مبتلا به سرطان و بیماری های خاص، بیشترین لطمات را دیدند و به طور واضح بنیادی ترین حقوق کودکان از سوی قدرتهای سلطه گر نادیده گرفته شد و کسی به این تبعیض آشکار اشاره ای نکرد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در سخنان پایانی خود تاکید کرد: در جمهوری اسلامی ایران رویکردها، سیاستها و جهت گیری های کلی بر مبنای مصالح کودکان تنظیم شده است؛ گرچه برخی کاستیها نیز وجود دارد ولی این کاستیها در مقابل اقدامات گسترده انجام شده، ناچیز است و ما معتقدیم همین میزان کاستی نیز نباید وجود داشته باشد.

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL