سایر عناوین
24 خرداد 1399 13:31:31
بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بمناسبت روز جهانی مبارزه با کارکودک

در آستانه 12 ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودک، بار دیگر، توجه اذهان آگاه کنشگران عرصه حقوق کودک در اقصی نقاط جهان به یکی ازحساس ترین موضوعات مرتبط با کودکان یعنی کار کودک جلب گردیده است. بر اساس خوانش های موجود، کودک کار کودکی است که تحت هر عنوان در یکی از اشکال متنوع آن در روزگار اقتصاد پیچیده جهانی و دوران پساصنعتی مدرن؛ اعم از سبک، سخت، داوطلبانه یا کار اجباری به منظور کسب هر گونه درامد رخ می نماید. بر این اساس، فقدان سامانه تقنینی خاص، ابهام در قوانین موجود و نبود یا ضعف حمایت های اجتماعی و حاکمیتی در شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی، کودکان را بجای سیر یافتن در مسیر رشد و تعالی که از حقوق مسلم و مصرح آنان در کنوانسیون بین المللی کار است به سوی محیط های کار، اعم از رسمی و غیر رسمی، عادلانه یا ناعادلانه، امن یا ناامن و... سوق می دهد. گستردگی فاجعه کار کودکان، نام گذاری چنین روزی در سال 2002 توسط سازمان بین المللی کار را ایجاب می نمود تا بار دیگر به تمامی دولت ها در اقصی نقاط جهان، ملیت های با فرهنگ های گوناگون و جوامع مدنی در تمامی سطوح یاد آور سازد که نسبت به کودکان به ویژه آنان که ناچار از اشتغال به کار تحت هر شکل و به هر عنوان هستند تکلیفی رفیع و تعهدی شگرف بر عهده دارند. این توجه هر روز ضرورت و قطعیت بیش تری می یابد، چه آن که با پیچیده تر شدن وضعیت اقتصاد جهانی به ویژه در سال جاری که به فراگیری بحران همه گیر کووید 19 نیز مبتلا شده است، کار کودکان در تمام جهان تلاطم های سهمگین بیشتری یافته است که خطرات روز افزونی را برای کودکان در تمام جهان موجب گردیده و می گردد.
کار کودک هر علتی که داشته باشد، خواه فقر اقتصادی، بدسرپرستی یا بی سرپرستی کودک، خواه فقر فرهنگی جامعه، اعتیاد والدین و نبود امکانات مناسب و رایگان تحصیل برای کودکان و یا هر علت دیگری، معلولی نا همگون و شنیع بر چهره انسانیت مدرن در جامعه انسانی کنونی است. نباید از یاد برد که فقر در تمام اشکال آن عمده ترین دلیل کار کودک است با این وجود، استثمار کودک، نه ناشی از فقر که برآمده از آزمندی آدمیانی است به بهای گران تباهی که آینده کودکی را دستمایه ثروت و ثروت افزایی خود قرار داده و می دهند و این همان امری است که در دنیای کنونی ما حائز بیش ترین اهمیت برخورد است. کوشش همه جانبه دولت ها، کنش گران و جامعه مدنی در مقابله با تمامی اشکال کار کودک، به هر شکل، تحت هر عنوان و به هر سبب، تعهد انسانی، ایمانی، اخلاقی و حقوقی آنها است که نباید از یاد برد و باید در مسیر آن پای فشرد. این تعهد به ویژه خود را در مقابله با جنایت استثمار کودک به منتها درجه اهمیت نشان داده و می دهد.
همت همگانی در جامعه بین المللی در برساختن جهانی شایسته کودکان عاری از کار آنان، هم افزایی دولت ها و ملت ها برای ساختن فردایی بهتر را می طلبد. بحران های اقتصادی کنونی، چنین همتی را به هم آوردی می خواند تا در تلاش دست به دست هم داده تمامی دغدغه مندان حقوق کودک، فردایی عاری از کودک ساخته شود. همت درون سرزمینی ملت ها نیز در این باره نقشی راهگشا و اثری راهبردی دارد.
ایران سرفراز اسلامی نیز از این وضعیت مجزا و مبرا نیست و به همین دلیل است که همت همگانی ملت شریف ایران در بهبود وضعیت کودکان به ویژه در سال های اخیر رشد و نمو بیش تری یافته است. با این وجود تحریم های یک جانبه، غیرقانونی، ضد حقوق بشری و ظالمانه ایالات متحده آمریکا که مستقیما جان میلیون ها ایرانی را در معرض تهدید قرار داده است، حقوق کودکان این سرزمین را نیز به چالش تحدید کشیده است.
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با گرامی داشت روز 12 ژوئن، روز بین المللی مبارزه با کار کودک، بر اهتمام خود به تلاش همه سویه در صیانت از کودکان تاکید می نماید و بر آن است که همت عالی تمام کنشگران عرصه حقوق کودک که در
سال های اخیر در همکاری تنگاتنگ با این مرجع تجلی یافته است باید با قوت و قدرت بیش تر در خدمت تامین منافع تمامی کودکان این سرزمین، از هر قوم و نژادی که باشند قرار گیرد. این مرجع، خود را متعهد به صیانت همه سویه از حقوق کودکان در تمامی اشکال آن می داند و دست یاری طلبی به سوی همه کسانی دارد که دل در گرو بهبود زندگی کودکان دارند تا
در گام نخست، ایرانی عاری از استثمار کودک و در گام بعدی ایرانی عاری از کار کودک فراهم آید.

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL