مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
14 مهر 1399 13:14:53
بررسی آیین نامه حمایت از کودکان و پروتکل کودک ربایی در کمیته حقوقی مرجع ملی حقوق کودک

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، اولین جلسه کمیته حقوقی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به ریاست محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و با حضور اعضای کمیته که متشکل از قضات، اساتید دانشگاه و نمایندگان دستگاه های اجرایی است تشکیل و در این جلسه پیش-نویس آیین نامه ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مورد بحث، بررسی و تصویب قرار گرفت.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در این جلسه با اشاره به مصوبه آخرین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به ریاست وزیر دادگستری که با تشکیل کمیته حقوقی مرجع ملی موافقت نمود تأکید کرد: در نخستین جلسه کمیته پیش نویس آیین نامه ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که تهیه و تدوین آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرجع ملی حقوق کودک واگذار گردیده در دو ماه بیش از 50 جلسه برای تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه با حضور قضات، اساتید دانشگاه، و نمایندگان دستگاه های اجرایی تشکیل دادیم و خوشبختانه آیین نامه ای با 77 ماده تهیه و تدوین گردیده که از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت وزیران ارسال می گردد. پیش نویس لایحه در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در صورت تأیید آن را به عنوان یکی از مصوبات این کمیته تلقّی و ارسال می کنیم. در ادامه پروتکل 1980 کنفرانس بین المللی لاهه در خصوص جنبه های مدنی کودک ربایی که یکی دیگر از دستور کارهای مهم کمیته حقوق کودک بود به بحث گذاشته شد و با توجه به توضیحات دبیر مرجع ملی و اقدامات صورت گرفته در نه ماه گذشته با این توضیح که با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، قوه قضائیه، مرکز تحقیقات فقهی مجلس شورای اسلامی، مرجع ملی و اساتید دانشگاه در خصوص ضرورت پیوستن یا نپیوستن به این پروتکل در دوازده جلسه موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به نتیجه و اجماع حاصله مبنی بر ضرورت پیوستن به پروتکل از دیگر مصوبات کمیته حقوقی بود که مقرر گردید لایحه آن تهیه و به هیأت وزیران ارسال گردد.
از دیگر مصوبات اولین جلسه کمیته حقوقی مرجع ملی بررسی و اصلاح آیین نامه مرجع ملی بود که پس از استماع نمایندگان دستگاه ها مقرر گردید کارگروهی ذیل کمیته تشکیل هفته ای یکبار تشکیل دهد و نتایج آن را به کمیته حقوقی ارائه نماید.
هم چنین در این جلسه مقرر گردید کارگروهی مشترک با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص قانون و آیین نامه اجرایی اعطا تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع بیگانه تشکیل و پیشنهادات خود را برای جلسه آتی کمیته ارائه نمایند.


سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL