سایر عناوین
22 آبان 1398 11:17:30
با حضور دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و جمعی از اساتید دانشگاه صورت گرفت:
افتتاح دپارتمان فلسفه حقوق کودک در مجمع فلاسفه ایران

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، در چارچوب تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مجمع فلاسفه ایران دپارتمان فلسفه حقوق کودک با حضور محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و صاحب نظران و فعالان عرصه حقوق کودک افتتاح شد.
در جریان افتتاح این دپارتمان عباسی با اشاره به اینکه لازمه پرداختن به حوزه حقوق کودک مطالعه چیستی، چرایی و چگونگی حقوق کودک است که گام نهادن در فلسفه حقوق کودک می باشد تأکید کرد: دپارتمان فلسفه حقوق کودک به عنوان اتاق فکر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که متشکل از اساتید و اندیشمندان حوزه های فقه، فلسفه، حقوق، اخلاق، جامعه شناسی و روانشناسی می باشد رسالت اصلی خود را تهیه خوراک فکری برای مرجع ملی می داند و در نظر دارد با برگزاری جلسات مستمر هفتگی موضوعات و مباحث حقوق کودک را به بحث بگذارد و با بررسی و مطالعه و کارشناسی چالش های حوزه حقوق کودک راهکارهای مناسب برای مدیریت چالش ها فراروی مدیران و برنامه ریزان قرار دهد.

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL