سایر عناوین
4 مرداد 1399 11:6:52
طی حکمی از سوی وزیر دادگستری :
انتصاب اعضای کمیته برگزاری انتخابات تشکل های مردم نهاد برای عضویت در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری طی حکمی از سوی سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری و رئیس شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، اعضای کمیته برگزاری انتخابات تشکل های مردم نهاد برای عضویت در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک منصوب شدند. وزیر دادگستری
با استناد به تبصره 3 ماده 4 آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و ماده یک شیوه نامه اجرایی آن که به تشریح نحوه تشکیل کمیته برگزاری انتخابات تشکل های مردم نهاد برای عضویت در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک پرداخته اعضای این کمیته را منصوب کرد.
اعضای این کمیته عبارتند از :
1- دکتر محمود عباسی - دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به عنوان عضو و رییس کمیته
2- عیسی بهاری- سرپرست اداره کل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به عنوان عضو و دبیر کمیته
3- راحله رضایی - مشاور مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به عنوان عضو کمیته
4- مژگان فراهانی - نماینده وزیر کشور در کمیته به عنوان عضو
5- دکتر قاسم محمدی - عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان عضو کمیته
شایان ذکر است که انتخابات سازمان های مردم نهاد برای عضویت در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در شهریور ماه برگزار می شود.

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL