سایر عناوین
29 مهر 1398 9:33:47
تصویب شیوه نامه انتخابات سمن های عضو شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

با تصویب شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و تأیید وزیر دادگستری شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان سازمان های مردم نهاد برای عضویت در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ابلاغ شد:

تصویب شیوه نامه انتخابات سمن های عضو شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری در اجرای تبصره 3 ماده 4 آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک موضوع تصویب نامه شماره 12068/ت46095هـ مورخ 28/1/1389 هیأت وزیران، شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان سازمان های مردم نهاد برای عضویت در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جلسه مورخ 8/7/1398 شورا به تصویب اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانیسون حقوق کودک و تأیید وزیر دادگستری رسید و بدینوسیله شیوه نامه مزبور برای اطلاع عموم ابلاغ و منتشر می گردد.

دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL