سایر عناوین
19 دي 1397 12:7:5
بازدید دبیر و اعضای کارگروه های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از مرکز فرآموز شهرداری تهران

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و اعضای کارگروه پایش و ارزیابی و کارگروه آموزش و اطلاع رسانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از مرکز آموزش مهارت زندگی به کودکان(فرآموز) شهرداری منطقه ۱۸ تهران بازدید کردند در این بازدید که با حضور اعضای کارگروه های یادشده و کارشناسان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک انجام گردید اعضای کارگروه ها ضمن بازدید و آشنایی با روند آموزش مهارتهای زندگی به کودکان به بحث و بررسی در مورد جایگاه چنین مراکزی در سطح شهر تهران برای توسعه مهارت آموزی کودکان و پیشگیری از انواع آسیب های حوزه کودکان پرداختند در این بازدید دکتر عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری طی سخنانی با اشاره به اینکه اصل پرداختن به این مسائل از عهده و توان یک نهاد یا سازمان خارج است بر ضرورت تداوم این جلسات و استفاده بهینه از ظرفیت این کانون ها برای توسعه فعالیت های حمایتی حوزه کودکان تاکید کرد و خواستار تداوم برگزاری این جلسات، و همکاری های گسترده سازمان های مرتبط با کودکان برای توسعه فعالیت های حمایتی کودکان و استفاده بهینه از امکانات موجود در این زمینه شد. وی افزود نقش کارگروه های مرجع تهیه و تامین خوراک فکری برای شورای هماهنگی مرجع ملی است. کارگروه ها باید با بررسی جوانب دقیق موضوعات و مباحث و چالش های حوزه ماموریت خود پیشنهاداتی برای طرح در شورای هماهنگی ارائه کنند.
وی افزود هرچند مرجع ملی تکلیفی در اجرا ندارد ولی از باب برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی و پایش نیازمند حضور جدی و فعال اعضای شورای هماهنگی و کارگروه ها هستیم تا بتوانیم با برنامه ریزی آینده بهتری را برای کودکانمان رقم بزنیم.

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL