سایر عناوین
29 مهر 1398 9:32:35
با امضای تفاهم نامه همکاری بین مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مجمع فلاسفه ایران صورت گرفت:
تشکیل دپارتمان فلسفه حقوق کودک در مجمع فلاسفه ایران

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، با انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مجمع فلاسفه ایران که به امضای دکتر عباسی و دکتر میرخان رسید طرفین بر تشکیل دپارتمان فلسفه حقوق کودک در مجمع فلاسفه ایران توافق کردند. هدف از تشکیل دپارتمان مزبور مطالعه و تحقیق پیرامون جوانب مختلف حقوق کودک بویژه شناسایی جالش ها و آسیب هایی است که کودکان را تهدید می کند و راه برون رفت از آن را باید در چیستی، چرایی و چگونگی تحقق حقوق کودک جستجو کرد که به نوعی گام نهادن در فلسفه حقوق کودک می باشد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در چارچوب تفاهم نامه مزبور طی نامه ای جمعی از فقها، حقوق دانان حوزه کودک، فلاسفه و اندیشمندان حقوق بشر را برای عضوی در این گروه به مجمع فلاسفه ایران معرفی کرد و قرار است مجمع فلاسفه نیز چند تن از فلاسفه اندیشمند حوزه حقوق کودک را برای عضویت در این دپارتمان معرفی نماید. برگزاری کارگاهها و نشست های علمی، اجرای طرح های تحقیقاتی، تألیف کتب و مقالات مورد نیاز، بهره مندی طرفین از امکانات مرجع و مجمع برای ارتقای حقوق کودک و شناسایی چالش ها و آسیب های حوزه کودک و ارائه راهکارهای تقنینی، قضایی و اجرایی از جمله موضوعات مورد توافق در تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرجع ملی و مجمع فلاسفه است.
در پایان طرفین برگزاری مشترک کنفرانس بین المللی حقوق کودک در سال جاری تأکید نمودند که پرداختن بر آن در دستور کار دپارتمان فلسفه حقوق کودک قرار دارد.

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL