راهنمای نمادها

نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
نماد ارائه خدمت تحت برنامه های کاربردی تلفن همراه؛ با کلیک روی این نماد شهروند فایل نصب برنامه کاربردی را دریافت می­کند.
نماد ارائه خدمت با پست الکترونیک؛ با کلیک روی این نماد شهروند آدرس پست الکترونیک مربوط به خدمت را مشاهده می­کند.
نماد ارائه خدمت در بستر تلفن گویا یا مرکز تماس؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره مرکز تماس یا تلفن گویا نمایش داده شود.
نماد ارائه خدمت در بستر سامانه پیامکی؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره سامانه پیامکی نمایش داده شود.
نماد ارائه خدمت در دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پستی؛ در صورت کلیک شهروند روی این نماد آدرس تمامی دفاتر ارائه کننده  خدمت در صفحه ه­ای جدید نمایش داده شود.

فهرست خدمات وزارتخانه

رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردمی در حوزه دادگستری

عنوان خدمت: رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردمی در حوزه دادگستری

شناسه خدمت: 12031574000

نوع خدمت:           خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار (G2B)            خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: پاسخگویی به درخواست ها و شکایات واصله به وزارت دادگستری در حیطه وظایف وزارت دادگستری

مدارک مورد نیاز: مستندات مورد نیاز متناسب با درخواست و شکایت

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

یک ماه (به استناد ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری)

ساعات ارائه خدمت:

در طول وقت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

هزینه ای در بر ندارد

ــ

ــ

ــ

. . .

 

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنت: ندارد

پست الکترونیک: Info@justice.ir

تلفن گویا یا مرکز تماس: 82211165 و 8-88916187           

 تلفن همراه: ندارد

 پیام کوتاه: ندارد

 دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات: ندارد

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت (از دید متقاضی خدمت)

 

 

                             

واگذاریهای اصل 44

عنوان خدمت: رسیدگی به اختلافات امور واگذاریهای اصل 44

شناسه خدمت: 12031575000

نوع خدمت:           خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار (G2B)            خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: تشکیل جلسات هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم (صدور رای داوری) در مورد دعاوی و اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به امر واگذاری

مدارک مورد نیاز: مدارک شناسایی ـ مدارک احراز اهلیت و هویت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اصیل یا قائم مقام قانونی ـ ارایه دادخواست با مشخص بودن خواهان، خوانده و خواسته و کلیه مستندات مربوط.

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

حداکثر 4 ماه. این مدت با گزارش توجیهی هیات فقط برای یکبار و 4 ماه دیگر قابل تمدید است.

ساعات ارائه خدمت:

8 لغایت 16

تعداد بار مراجعه حضوری

 معمولا 2 بار (یک بار جهت ارایه داخواست و یک بار برای حضور در جلسه داوری)

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

ـ

ــ

ـ

ــ

. . .

ــ

نحوه دسترسی به خدمت

 اینترنت : ندارد

 پست الکترونیک: Info@justice.ir

تلفن گویا یا مرکز تماس:  82211631

 تلفن همراه: ندارد

 پیام کوتاه: ندارد

 دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات : ندارد

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت (از دید متقاضی خدمت)

اظهار نظر،تدوین، ارائه و دفاع از قوانین و مقررات مرتبط با دادگستری

عنوان خدمت: اظهار نظر،تدوین، ارائه و دفاع از قوانین و مقررات مرتبط با دادگستری

شناسه خدمت: 12061944000

نوع خدمت:           خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار (G2B)            خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: بررسی و اعلام نظر پیرامون استعلامات و پیش نویس طرح هاو لوایح از جنبه حقوقی

مدارک مورد نیاز: دسترسی به مستندات قانونی و مقررات، سوابق موضوعات و مطالعات پشتیبان

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

یک هفته

ساعات ارائه خدمت:

در طول ساعت کاری اداری (8 صبح لغایت 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

ـ

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

ـ

ـ

ـ

ـ

. . .

 

نحوه دسترسی به خدمت

 اینترنتی : ندارد         

 پست الکترونیک: Info@justice.ir             

 تلفن گویا یا مرکز تماس:      82211624 و 82211634

 تلفن همراه: ندارد

 پیام کوتاه: ندارد

 دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات : ندارد

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

 

اجرای موافقت نامه های انتقال محکومین با کشورهای دیگر

عنوان خدمت: اجرای موافقت نامه های انتقال محکومین با کشورهای دیگر

شناسه خدمت: 12031942000

نوع خدمت:           خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار (G2B)            خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: دریافت درخواست انتقال اتباع زندانی ایرانی محبوس در زندانهای خارج از کشور از وکلای قانونی و خانواده های آنها حسب مفاد موافقتنامه های انتقال محکومین

مدارک مورد نیاز: درخواست + تصویر شناسنامه و کارت ملی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

یک هفته برای وصول درخواست و ارسال آن به مجاری ذیربط. 6 ماه لغایت یک سال برای انتقال زندانی در صورت وجود موافقتنامه لازم الاجرا میان ایران و کشور مورد نظر و نیز موافقت کشور صادرکننده حکم کیفری.

ساعات ارائه خدمت:

8 صبح لغایت 15 هر روز به غیر از پنجشنبه و جمعه

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار (با توجه به وجود امکاناتی نظر ایمیل، نمابر و پست می توان از حضور ارباب رجوع در حد امکان که موجب تحمیل هزینه به خانواده ها می باشد جلوگیری کرد.)

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

ــ

ــ

ــ

ــ

. . .

ــ

نحوه دسترسی به خدمت

 اینترنتی : ندارد

 پست الکترونیک: Info@justice.ir

 تلفن گویا یا مرکز تماس: 82211512

 تلفن همراه : ندارد

 پیام کوتاه : ندارد

 دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات : ندارد

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت (از دید متقاضی خدمت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powered by Tetis PORTAL