20 آبان 1399 8:41:27
توسط وزیر دادگستری ابلاغ شد:
شیوه‌نامه تاسیس صندوق جبران خسارات ناشی از بازداشت جهت اجرا

معاون وزیر دادگستری گفت: شیوه‌نامه تاسیس صندوق جبران خسارات ناشی از بازداشت موضوع ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جهت اجرا ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، علی فرهادی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری در این باره اظهار کرد: شیوه نامه تاسیس صندوق جبران خسارات ناشی از بازداشت موضوع ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ توسط وزیردادگستری در هفت ماده و یک تبصره جهت اجرا ابلاغ شد.
وی افزود: با توجه به تکلیفی که قانون آیین دادرسی کیفری برای تاسیس این صندوق در وزارت دادگستری در نظر گرفته بود، این شیوه‌نامه تهیه و امضا شده است و بر اساس آن از این پس افرادی که در جریان‌ تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر می شود با لحاظ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ می توانند خسارات ایام بازداشت خود را طبق موازین و مقررات از کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارات ناشی از بازداشت درخواست کرده و در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر جبران خسارت این صندوق پس از تامین اعتبار نسبت به جبران خسارت آنان اقدام می شود.


Powered by Tetis PORTAL