8 مرداد 1393 10:28:21
نامه وزير دادگستري به وزراي دادگستري كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد
حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي در نامه اي خطاب به وزراي دادگستري كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد نوشت: بي ترديد جنايات رژيم صهيونيستي امروزه صلح و امنيت بين المللي را تهديد مي كند و انتظار مي رود كشورهاي جنبش عدم تعهد كه همواره حامي حق تعيين سرنوشت، عدالت بين المللي و نظام حكومت قانون در عرصه بين الملل بوده اند، بار ديگر يك صدا در برابر اين جنايات بايستند و موجبات كيفر آمرين و عاملين جنايات مذكور را فراهم آورند.

متن نامه وزير دادگستري به اين شرح است:

بسمه تعالي

در هفته هاي اخير رژيم صهيونيستي به بهانه هاي واهي مبادرت به حمله نظامي از هوا، دريا و زمين به مناطق مسكوني و قتل عام غير نظاميان در نوار غزه كرده است. نيروهاي نظامي صهيونيستي آگاهانه شهرهاي بي دفاع و مناطق مسكوني غير نظامي را تخريب مي كنند و عامدانه جمعيت و اماكن غير نظامي را هدف قرار مي دهند. شدت و نوع حملات با ضرورت هاي نظامي و حتي بهانه هاي واهي مذكور تناسب ندارد. هر شاهد بي طرفي اذعان خواهد كرد كه نيروهاي صهيونيستي آگاهانه، نظام‌مند و به صورت گسترده مرتكب جنايت عليه غير نظاميان و ساكنان بي دفاع غزه مي شوند.

قواعد حقوق بين الملل عرفي و مفاد معاهدات جهان شمول بشر دوستانه، مانند ماده 3 مشترك كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو 1949، قواعد حقوق جنگ منضم به كنوانسيون چهارم لاهه 1907، كنوانسيون چهارم ژنو 1949 و پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون هاي ژنو 1949 حملات كوركورانه يا عامدانه عليه جمعيت و اماكن غير نظامي را ممنوع مي كنند. اين اعمال مصداق بارز جنايات جنگي و مستوجب مجازات محسوب مي گردند.

بي ترديد جنايات رژيم صهيونيستي كه امروزه صلح و امنيت بين المللي را تهديد مي كند، ناشي از بي كيفر ماندن جناياتي است كه اين رژيم در 66 سال گذشته عليه فلسطينيان بي دفاع مرتكب شده است. استمرار اين جنايات ارزش هاي والاي انساني، عدالت بين الملل و حكومت قانون كه همگي بنياد هاي جامعه بين الملل هستند را به سخره مي گيرد.

انتظار مي رود كه كشورهاي جنبش عدم تعهد كه همواره حامي حق تعيين سرنوشت، عدالت بين المللي و نظام حكومت قانون در عرصه بين الملل بوده اند، بار ديگر يك صدا در برابر اين جنايات بايستند و موجبات كيفر آمرين و عاملين جنايات مذكور را فراهم آورند.

 

                                                                            مصطفي پور محمدي


Powered by Tetis PORTAL