24 شهريور 1397 9:42:41
انتقال ده محکوم ایرانی از تایلند به ایران
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری از انتقال 10 زندانی ایرانی به کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری به نقل ازواحد مرکزی خبر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رییس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی از تحویل ده تن از محکومان ایرانی که سال هاست در زندان های تایلند محبوس بودند خبر داد.
وی گفت: این افراد روز شنبه مورخ 24/6/1397 به کشور منتقل و برای گذرانیدن باقیمانده دوران محکومیتشان تحویل مقامات قضایی و انتظامی کشورمان شدند.
عباسی تأکید کرد: اتهام اکثر این افراد قاچاق مواد مخدر می باشد و در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومان بین ایران و تایلند به کشور منتقل شدند تا بقیه دوران محکومیت خود را در زندان های کشور بگذرانند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل با توجه به اقدامات سخت گیرانه و مجازات های سرکوبگرانه کشورها در قبال قاچاق مواد مخدر به هموطنان هشدار داد پایبندی به قوانین و مقررات داخلی و احترام به قوانین کشورها را وجهه همت خود قرار دهند تا گرفتار مجازات و زندان نشوند و از این طریق در جهت احترام به وجهه و اعتبار کشور متبوع خود گام بردارند.


Powered by Tetis PORTAL