22 آبان 1396 13:45:52
تاکید دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک:
اتخاذ تصمیم برای کودکان مبنای علمی داشته باشد

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: ما همواره تاکید کرده ایم که هر تصمیمی برای کودکان، باید مبنای علمی داشته باشد و این جزو ارزشهای ما است؛ تصمیمات زودگذر و احساسی، بیش از آنکه به نفع کودکان باشد به آنها ضرر می رساند.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در نشست با نمایندگان سازمان بین المللی "سرزمین بشر"، ضمن بیان این مطلب که مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تنها نهاد قانونی فعال در کشور است که در حوزه ارتقای حقوق کودک فعالیت می کند اظهار داشت: این مرجع عمدتا نقش نظارتی و هماهنگی داشته و تمامی سازمانها و نهادهای دولتی که به نوعی با موضوع کودک مرتبط هستند، در آن عضویت دارند.
وی در تشریح فعالیتهای این مرجع افزود: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سال های اخیر در همه موارد علمی، اجرایی و تبلیغاتی، نماینده ای در مجامع و فعالیتها داشته است و در دو سال گذشته نیز، از طریق شناسایی ظرفیتها و امکانات موجود، با ایجاد مراجع متناظر در سطح استانها، فعالیت خود را به سطح ملی و استانی ارتقاء داده ایم.
الوندی بحث آموزش در حوزه حقوق کودکان را بسیار مهم توصیف کرده و در این رابطه تصریح کرد: ما مشاغل مختلف در دستگاه های دولتی را شناسایی کرده و برای آموزش و افزایش آگاهی آنان نسبت به موضوع حقوق کودک، با سازمان فنی و حرفه ای کشور رایزنی کرده ایم تا از این پس، هر فرد با هر حرفه ای، راجع به حقوق کودکان در جامعه نیز، آگاه و مطلع باشد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین خاطر نشان کرد: در این مرجع، فعالیتها در حوزه کودکان به طور مستمر مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرند و در هر بخش، اولین اقدام ما، بررسی و تحلیل علمی است؛ ما همواره تاکید کرده ایم که هر تصمیمی برای کودکان، باید مبنای علمی داشته باشد و این جزو ارزشهای ما است؛ تصمیمات زودگذر و احساسی، بیش از آنکه به نفع کودکان باشد به آنها ضرر می رساند.
در این نشست "فابریس" نماینده سازمان "سرزمین بشر" نیز با تاکید بر اینکه موضوع مصالح عالیه کودکان بسیار پیچیده و مهم است اظهار داشت: وقتی در جامعه، موضوعات و منافع مختلف در رقابت و تعارض هستند، می بایست منافع کودک در این بین مورد ترجیح و اولویت قرار گیرد.
وی در خاتمه ضمن اعلام آمادگی سازمان متبوعش برای همکاری با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه تلاش برای ارتقای حقوق کودکان در جامعه گفت: منافع عالیه کودکان زمانی که به عنوان یک مفهوم کلی مورد بحث قرار می گیرد، با موافقت همگان روبرو می شود اما همواره در زمینه اجرا، با چالش روبروست.
لازم به ذکر است قرار است کنفرانس منطقه ای با موضوع دادرسی اطفال و نوجوانان با حضور کشورهای افغانستان، تاجیکستان و پاکستان در جمهوری اسلامی ایران تشکیل و تجارب کشورها در قالب کارگاه و سخنرانی تبادل شود.


Powered by Tetis PORTAL