29 بهمن 1397 11:48:3
انتصاب در وزارت دادگستری؛
با حکم وزیر دادگستری دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد منصوب شد
وزیر دادگستری دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری در حکمی، محمود حکمت نیا را به سمت "دبیر مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد" منصوب کرد.
در بخشی از حکم آوائی خطاب به حکمت نیا آمده است: نظر به اهمیت قانون کنوانسیون مبارزه با فساد و ضرورت اجرای کامل آن لازم است، با همکاری سایر دستگاه های اجرائی و قضائی، مراکز علمی و پژوهشی، نهادهای عمومی و سازمان های مردم نهاد در ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد که از اهداف مهم نظام و دولت می باشد همت گماشته و پیگیری های شایسته را برای تحقق ماموریت های مرجع ملی به عمل آورید.


Powered by Tetis PORTAL