5 آذر 1396 8:0:37
با حکم معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری صورت پذیرفت؛
انتصاب مدیرکل دفتر همکاری های بین المللی وزارت دادگستری
مدیرکل جدید دفتر همکاری های بین المللی وزارت دادگستری با حکم معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، طی حکمی از سوی محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور
بین الملل وزیر دادگستری، مهدی شاهرخی، کارشناس حقوق کنسولی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل و دیپلمات وزارت امورخارجه به سمت مدیرکل دفتر همکاری های بین المللی وزارت دادگستری منصوب شد.
در بخشی از حکم شاهرخی آمده است، نظر به تعهد، شایستگی و تجربیات ارزشمند جنابعالی به عنوان مدیرکل دفتر همکاری های بین المللی منصوب می شوید. امیدوارم در پرتو عنایات الهی و در چارچوب منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در انجام وظایف محوله موفق باشید.


Powered by Tetis PORTAL