4 اسفند 1391 17:51:26
مدير كل دفتر ارتباط با قوه قضاييه وزارت دادگستري خبر داد:
انتقال محكومين ايراني از كشور آذربايجان
بنا بر اعلام مدير كل دفتر ارتباط با قوه قضاييه وزارت دادگستري، 33 تن از محكومين ايراني از كشور جمهوري آذربايجان به كشورمان انتقال يافتند.
            شاهرخ هدايتي مدير كل دفتر ارتباط با قوه قضاييه وزارت دادگستري گفت: تعداد 33 تن از محكومين ايراني تبار محبوس در كشور جمهوري آذربايجان، عصر روز جمعه و با همكاري وزارت امور خارجه و دادگستري شهرستان آستارا تحويل مقامات ايراني شده و به كشور بازگردانده شدند.   

Powered by Tetis PORTAL