25 تير 1397 10:13:35
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برگزار می کند:
نشست تخصصی حقوق کودک در اسناد بین المللی
نشست تخصصی حقوق کودک در اسناد بین المللی روز سه شنبه مورخ 26 تیرماه جاری از ساعت 13 در وزارت دادگستری برگزار می گردد.

Powered by Tetis PORTAL