24 بهمن 1395 17:47:51
اطلاعیه وزارت دادگستری
زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت دادگستری

اطلاعیه 24 بهمن ماه ۹۵: زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت دادگستری بر اساس رشته های تحصیلی حقوق باگرایش های فقه و حقوق اسلامی، عمومی، بین الملل عمومی، مالکیت فکری، مدیریت با گرایش های تحول، خط و مشی گذاری، توسعه منابع انسانی و رفتار سازمانی، حسابداری،  علوم ارتباطات اجتماعی، مترجمی زبان انگلیسی و پژوهش علوم اجتماعی

اطلاعیه 24 بهمن ماه ۹۵: زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت دادگستری بر اساس رشته های تحصیلی

 حقوق باگرایش های فقه و حقوق اسلامی، عمومی، بین الملل عمومی، مالکیت فکری
 مدیریت با گرایش های تحول، خط و مشی گذاری، توسعه منابع انسانی و رفتار سازمانی
 حسابداری
 علوم ارتباطات اجتماعی
 مترجمی زبان انگلیسی
 پژوهش علوم اجتماعی
به شرح ذیل اعلام می گردد.
نکات لازم:
1- مدارک ذیل در مصاحبه استخدامی دارای امتیاز می باشد در صورت دارا بودن مدارک، ارائه اصل و تصویر آن در زمان مصاحبه الزامی است :
 مقالات منتشر شدهشامل ISI ، ISC، علمی و پژوهشی ،علمی و ترویجی، کنفرانسی
 کتاب های منتشر شده
 گواهینامه ثبت اختراع
 طرح پژوهشی
 هر گواهینامه مهارتی مرتبط با خوشه شغلی
 مدرک زبان انگلیسی معتبرشاملTOEFL IBT،TOEFL PBT،IELTS ، TOLIMOوMCHE(MSRT)
2- باتوجه به زمان بر بودن مراحل مصاحبه پذیرفته شدگان گرامی، برنامه ریزی لازم را برای حضور تمام وقت در روز مصاحبه داشته باشند.
3- عدم مراجعه داوطلبان در زمان تعیین شده به منزله انصراف تلقی خواهد شد.
4- زمان مصاحبه سایر رشته ها متعاقباً اعلام خواهد شد.Powered by Tetis PORTAL