9 مهر 1398 11:55:30
به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد:
سمینار علمی ـ تخصصی مبانی و سازوکارهای بین المللی در مبارزه با جرایم مرتبط با فساد

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، سمینار علمی ـ تخصصی مبانی و سازوکارهای بین المللی در مبارزه با جرایم مرتبط با فساد به ابتکار مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری برگزار شد.
در این سمینار که با حضور معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری و در محل این وزارتخانه برگزار شد، مباحثی از جمله چالش های پیاده سازی کارگروه ویژه اقدام مالی در ایران، ظرفیتهای اختصاصی مریدا در استرداد اموال، اثر دولت الکترونیک در کاهش فساد و امکان سنجی تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط اساتید این حوزه تشریح و تبیین شد.


Powered by Tetis PORTAL