13 آذر 1395 9:11:52
با حضور مدیر کل ارتباط با مجلس وزارت دادگستری برگزار شد:
چهارمین نشست صلیب سرخ جهانی ICRC در ژنو
پیشنهاد کشورمان برای برگزاری نشست منطقه ای دوسالانه با اولویت آموزش

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، میرهادی قره سیدرومیانی مدیر کل ارتباط با مجلس وزارت دادگستری به عنوان نماینده کشورمان در چهارمین نشست صلیب سرخ جهانی ICRC در ژنو شرکت کرد.
در این نشست که 108 کشور در آن حضور داشتند، پیشنهاد کشورمان برای برگزاری نشست منطقه ای دوسالانه با اولویت آموزش مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در موضوع حقوق بشردوستانه، نقش برجسته ای در تقنین، اجرا و تعامل بین المللی ایفا می‌کند.


Powered by Tetis PORTAL