2 دي 1394 18:38:59
در نشست کارشناسی ایران و چین صورت پذیرفت:
پاراف موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری
موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین پاراف شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، با توجه به تمایل جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به توسعه همکاری های حقوقی و قضایی، هیأت های کارشناسی وزارتخانه های دادگستری دو کشور دیدار و گفت و گو کردند.
در این دیدارها که در وزارت دادگستری برگزار شد، پس از مذاکرات دو روزه، متن "موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری" توسط مقامات طرفین پاراف گردید.
موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری به عنوان یکی از مهمترین اسناد حقوقی همکاری میان کشورها، پس از موافقتنامه های استرداد مجرمین، انتقال محکومان و معاضدت قضایی در امورکیفری، چهارمین سند همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و چین محسوب می گردد.
همچنین گفتنی است در سال گذشته نیز موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری میان هیأت های کارشناسی دو کشور در پکن نهایی و پاراف گردیده بود که با برنامه ریزی به عمل آمده هر دو موافقتنامه به زودی توسط مقامات عالی رتبه دو کشور به امضا می رسد.
شایان ذکر است وزارت دادگستری با توجه به مصوبه هیأت وزیران به تاریخ 27/8/92 و نیز قانون مجلس شورای اسلامی در رابطه با اختیارات وزیر دادگستری تصویب شده در تاریخ 22/2/94 مسئولیت مذاکره، پاراف، امضا و نهایتا پیگیری مراحل تصویب موافقتنامه مذکور را بر عهده دارد.


Powered by Tetis PORTAL