20 شهريور 1397 13:9:6
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری؛
لزوم جرم زدایی از خطاهای کیفری پزشکی و حبس انگاری مداخله در امور پزشکی

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در همایش ملی پزشکی قانونی و اخلاق حرفه ای بر ضرورت قانونگذاری در خطاهای کیفری پزشکی و حبس انگاری مداخله در امور پزشکی تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که بنا بر دعوت سازمان نظام پزشکی در همایش ملی پزشکی قانونی و اخلاق حرفه ای سخن می گفت بر ضرورت جرم زدایی از تقصیرات و خطاهای کیفری و حبس انگاری مداخله در امور پزشکی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت و ضرورت صیانت از بیماران و حمایت از حقوق شهروندی، مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و دارویی را مخاطره ای جدی توصیف کرد که سلامت جامعه و بیماران را تهدید می کند و به هیچ وجه مجازات جزای نقدی برای آنان کافی و وافی به مقصود نیست.
وی قوام و دوام یک جامعه را به امنیت و سلامت آن دانست و با اشاره به مجازات های سنگینی که قانونگذار برای جرایم امنیتی در نظر گرفته است تأکید کرد چگونه است که اگر یک فرد فاقد صلاحیت که هیچ مدرک و تبحری در امور پزشکی ندارد به مداخله غیرمجاز در امور پزشکی و دارویی بپردازد و سلامت آحاد جامعه را به مخاطره افکند با مبلغی جریمه نقدی رها می¬شود. هیچ تناسبی بین این جرایم با مجازات های حاکم بر آن وجود ندارد و حبس انگاری اینگونه جرایم ضروری است. در مقابل به نظر می-رسد که مجازات حبس پزشکان با خطای پزشکی با فلسفه مجازات ها همخوانی ندارد و اثری بر آن مترتب نیست بهتر است در این خصوص به جای مجازات حبس از مجازات های جایگزین استفاده شود نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از طبابت که اثربخشی بیشتری نسبت به مجازات حبس دارد.
وی افزود: خوشبختانه در لایحه قانون مجازات اسلامی که اخیراً در معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه و بخش مستقلی از آن را به حوزه سلامت اختصاص داده اند این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
عباسی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: نظر به اینکه قضازدایی از سیاست¬های کلی قضایی نظام است این مباحث که این روزها در رسانه ها انعکاس یافته که دادرسی پزشکی از سازمان نظام پزشکی به قوه قضاییه محول گردد با سیاست¬های کلی نظام مغایرت دارد و نمی تواند رویکرد مناسبی در قبال رسیدگی به تخلفات پزشکی باشد.
وی در ادامه به تشریح تخلفات پزشکی و مسئولیت های ناشی از آن پرداخت و به سئوالات حضار پاسخ گفت.


Powered by Tetis PORTAL