25 مرداد 1395 18:22:53
نماینده وزیر دادگستری در ستاد ساماندهی جوانان:
غفلت از پیشگیری آینده کودکان را به مخاطره می اندازد
معاون وزیر دادگستری گفت: تکیه بر ساماندهی آسیب های اجتماعی نباید موجب غفلت از حقوق کودکان و پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی شود؛ نتیجه غفلت از پیشگیری که همواره مقدم بر درمان است آینده کودکان، نوجوانان و جوانان را به مخاطره می افکند.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل و نماینده وزیر دادگستری در ستاد ساماندهی جوانان در جلسه مورخ 25/5/1395 ستاد با اشاره به سند توسعه پایدار که متعهد به اجرای آنیم تأکید کرد: نرخ آسیب های اجتماعی، دستیابی به اهداف سند توسعه پایدار تا سال 2030 بخصوص در زمینه فقر و رفع تبعیض را دشوار می نماید و برای تحقق آن باید از ظرفیت نهادهای عمومی و مدنی بهره گرفت. همه دولتها نشان داده اند که بدون کمک مردم در مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی نتوانسته اند موفق عمل کنند؛ تجربه دیگر کشورها نیز مؤید این سخن است.
وی با اشاره به تجربه موفق مراجع متناظر حقوق کودک در استانها دایر بر بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد تأکید کرد هر چند در قبال آسیب های اجتماعی همه مسئولند ولی باید توجه داشته باشیم که نقش مردم و سازمان های مردم نهاد در این جهت برجسته است و دولت باید علاوه بر هدایتگری و راهبری سمن ها را مورد حمایت قرار دهد.
از طرفی تکیه بر ساماندهی و مدیریت آسیب های اجتماعی نباید ما را از توجه به حقوق کودکان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی باز دارد. نتیجه غفلت از پیشگیری که همواره مقدم بر درمان است آینده کودکان، نوجوانان و جوانان را به مخاطره می افکند. باید به فکر آینده کودکان و نوجوانانی باشیم که در چرخه ناملایمات اجتماعی قرار می گیرند.
وی افزود: گزارش جامع نمایندگان دستگاهها در زمینه آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد حکایت از اختلاف دیدگاهها در زمینه آمار و ارقام دارد و اگر ما آمار دقیقی نداشته باشیم نمی توانیم برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم.


Powered by Tetis PORTAL