29 آذر 1396 10:6:32
معاون وزیر دادگستری در افتتاحیه کنگره بین المللی حقوق دارویی:
شفافیت در واردات دارو موجب تقویت تولید داخلی می گردد
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: شفافیت در واردات دارو موجب تقویت تولید داخلی می گردد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رییس پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در زمینه حقوق دارویی که در جلسه افتتاحیه این کنگره در جمع میهمانان داخلی و خارجی کنگره در استان البرز سخن می گفت با اشاره به امیدواری مردم به نظام تحول سلامت تأکید کرد: شفافیت در واردات دارو و اجرای طرح دولت الکترونیک موجب تقویت تولید داخلی و مبارزه با رانت خواری است.

وی اقتصاد دارو را برای افراد وسوسه انگیز توصیف کرد و گفت: هر جا که انباشت سرمایه و سود مناسبی باشد فساد
به دنبال دارد.
وی همچنین افزود: متأسفانه باید گفت که قانونگذار ما در قبال جرایم دارویی سیاست جنایی مشخصی ندارد. آشفتگی و پراکندگی قوانین و مقررات دارویی موجبات سوء استفاده افراد را فراهم می کند. این قوانین نیازمند بازبینی و اصلاح است.
عباسی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی پدیده های جنایی نظیر اخذ زیر میزی و سهم خواری
در پزشکی، نقض آشکار حقوق شهروندی و حقوق بیماران و موجب فروکاستن ارزش و اعتبار جامعه پزشکی در میان مردم می شود.


Powered by Tetis PORTAL