10 مهر 1392 10:21:52
مسابقات شطرنج بسيج وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات
مسابقات شطرنج جام رمضان با حضور بسيجيان وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي برگزار شد.

به مناسبت جام رمضان يك دوره مسابقات شطرنج در سازمان تعزيرات حكومتي با حضور 4 نفر از بسيجيان وزارت دادگستري و 14 نفر از پرسنل سازمان تعزيرات حكومتي به روش سوييسي برگزار شد كه در پايان داوودي از سازمان تعزيرات مقام اول و جمشيدي از وزارت دادگستري و بركوك و شمسايي از سازمان تعزيرات مقام دوم مشترك را كسب كردند.


Powered by Tetis PORTAL