15 بهمن 1396 12:40:37
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در شورای هماهنگی مرجع استانی یزد:
کودکان ایران در افق 1404 باید به جایگاه شایسته خود دست یابند
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: کودکان ایران در افق 1404 باید به جایگاه شایسته خود دست یابند.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، شورای هماهنگی مرجع استانی حقوق کودک استان یزد با حضور عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تشکیل جلسه داد.
عباسی که در آستانه دهه مبارک فجر به استان یزد سفر کرده بود با شرکت در جلسه شورای هماهنگی مرجع استانی حقوق کودک و استماع گزارش نمایندگان دستگاههای عضو مرجع با اشاره به بافت سنتی و مذهبی یزد و تحکیم بنیان خانواده ها بر ضرورت ارتقای جایگاه کودکان در پرتو آموزه های دینی و سند ملی حقوق کودک در افق 1404 تأکید کرد. وی روزمرگی را یکی از آفت های نظام اداری دانست که مانع از نگرش همه جانبه ما به مسائل می شود و موجبات گسترش روزافزون آسیب های اجتماعی را فراهم می آورد. اگر پیشگیری مقدم بر درمان است ما باید همواره به مسائل نگاه مسئولانه و پیشگیرانه داشته باشیم. یکی از چالش های فرهنگی فراروی مسئولان و کارگزاران این است که شهروندان را به درجه یک و دو تقسیم کنند و با تکیه بر شهروندان خودی از کنار حقوق شهروندی مهاجران داخلی و خارجی بی تفاوت بگذرند. این امر موجب گسترش اعتیاد، اچ.آی.وی و دیگر آسیب های اجتماعی می گردد. ما شهروند درجه یک و دو نداریم باید با تغییر نگرش خود و پرهیز از نگاه متعصبانه و ناسیونالیستی حقوق همه شهروندان را به رسمیت بشناسیم و بدین ترتیب مانع از نقض حقوق شهروندان را به رسمیت بشناسیم و بدین ترتیب مانع از نقض حقوق شهروندان شویم. وی کودکان را آینده سازان کشور دانست که تأمین و تحقق حقوق آنان وظیفه ماست. در پرتو همین نگاه است که ما باید با اجتناب از نگاه ترحم آمیز و با نگاه حق مدارانه به کودکان و در نظر گرفتن مصالح عالیه آنان همه جدّ و جهد خود را برای تحقق حقوق آنان به کار بندیم.


Powered by Tetis PORTAL