25 تير 1398 12:9:37
معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری:
کل مباحث مالکیت فکری و زیرشاخه‌های آن به خصوص اختراع، ارزش اقتصادی دارد

معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری گفت: کل مباحث مالکیت فکری و زیرشاخه‌های آن به خصوص اختراع، ارزش اقتصادی دارد و تا اختراعی، تجاری‌سازی یعنی تبدیل به پول نشود، فاقد ارزش است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، حکمت نیا، معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری روز دوشنبه در سومین نشست‌ آموزشی ثبت اختراع که در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد با اشاره به نقش اقتصاد در بسط مالکیت فکری گفت: کل مباحث مالکیت فکری و زیرشاخه‌های آن به خصوص اختراع، ارزش اقتصادی دارد و تا اختراعی، تجاری‌سازی یعنی تبدیل به پول نشود، فاقد ارزش است.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر حمایت از اختراع و مخترعین افزود: اختراع مشکل اما تکثیر آن آسان است و به این جهت باید از آن حمایت شود و منظور از حمایت در این حوزه عبارت است از اینکه به مخترع، حقوق انحصاری به مدت محدود برای مثال در حقوق ایران به مدت ده سال داده شود و حقوق انحصاری او عبارت از استفاده، تولید، فروش، عرضه برای فروش و واردات است و دیگران برای استفاده از این حقوق باید از مخترع اجازه بگیرند و مفهوم حمایت همین است.
وی همچنین افزود: پیچیده کردن و بزرگ کردن شخص مخترع و تنها توجه به شخص وی، کار درستی نبوده و ما باید به خود اختراع و اینکه چگونه به دست آمده است اهمیت دهیم و همین شیوه را در مدارس به کودکانمان آموزش دهیم.


Powered by Tetis PORTAL