21 تير 1395 16:2:55
توضیح روابط عمومی وزارت دادگستری درباره یک خبر
روابط عمومی وزارت دادگستری در خصوص اخبار منتشر شده در خبرگزاری ها و رسانه ها اطلاعیه صادر کرد.

بدینوسیله به اطلاع عموم هموطنان عزیز و اصحاب رسانه و خبرگزاری ها می رساند، مرجع رسمی نشر اخبار و رویدادهای مرتبط با وزیر و وزارت دادگستری، پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری به آدرس www.justice.ir می باشد و موارد درج شده به نقل از وزیر دادگستری( به ویژه آمار و اطلاعات) در سایر منابع، لزوماً مورد تایید این وزارت خانه نمی باشد.

توضیح وزیر دادگستری در مورد پرداخت حقوق های نامتعارف که نوزدهم ماه جاری در برنامه متن، حاشیه از شبکه سوم سیما پخش شد ناظر به مجموع آیین نامه ها و دستورالعملهای گذشته بود و نه مبالغ پرداخت شده که متن آن عینا بدین شرح است: وزیر دادگستری گفت:«این حرف حقوقها که مربوط به امروز نیست، متاسفانه در طول سالیان شکل گرفته و من فکر می کنم شاید از مجموع دستورالعملها، دو سه درصدش به این دولت نمی رسد، این دو سه درصد را نیز احتیاطی می گویم چون با یک برآورد فکر می کنم، ما هیچ در دولت آیین نامه و دستورالعملی برای افزایش حقوق و اینکه سوء استفاده ها را مجال بدهد نداشتیم؛ این یکی دو درصد را هم که می گویم شاید یک جایی بوده که ما توجه نداشتیم...»Powered by Tetis PORTAL