23 بهمن 1395 15:51:42
مدیر کل دفتر همکاری های بین المللی وزارت دادگستری خبر داد:
نهایی سازی و پاراف 4 موافقتنامه حقوقی و قضائی با برزیل
موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری، معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی، استرداد مجرمین و انتقال محکومان میان طرفین مذاکره و پاراف شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، هیأت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست مهران فر، مدیر کل دفتر همکاری های بین المللی وزارت دادگستری در تاریخ های 21 تا 23 با هیأت کارشناسی برزیل در برازیلیا دیدار کردند.
در این دوره از مذاکرات کارشناسی که اولین مذاکرات در زمینه حقوقی و قضائی محسوب می گردند 4 موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری، معاضدت حقوقی در امور مدنی، استرداد مجرمین و انتقال محکومان میان طرفین مذاکره و پاراف شد.
گفتنی است این موافقتنامه ها جزء اولین موافقتنامه ها در زمینه حقوقی و قضائی با کشور برزیل و همچنین حوزه آمریکای لاتین محسوب می گردد.


Powered by Tetis PORTAL