30 آبان 1389 11:7:42
دبير مرجع ملي حقوق كودك:
گزارش ايران در حوزه حقوق كودك بزودي ارايه مي شود
با ارايه گزارش 2010 جمهوري اسلامي ايران به سازمان ملل، فعاليتهاي ايران در حوزه حقوق كودك تشريح مي شود.
مظفر الوندي، دبير مرجع ملي حقوق كودك، در مراسم سالروز تصويب كنوانسيون حقوق كودك، در سخناني با تشريح فعاليتهاي اين مرجع اظهار داشت: پس از تصويب اين مرجع ملي از سوي دولت در دي ماه سال 1388، اولويت اول اين مرجع، تهيه گزارش پنج ساله جمهوري اسلامي ايران در حوزه حقوق كودك بود كه در حال حاضر مراحل پاياني تدوين و ترجمه را طي مي كند.
وي با اشاره به فعاليتهاي سازنده و مثبت نهادهاي دولتي و غير دولتي در سالهاي اخير گفت: «موقع آن رسيده است كه از برخوردهاي انفعالي در حوزه حقوق كودك پرهيز شود و فعاليتهاي واقعي نظام اسلامي در اين زمينه به طور شفاف بيان شود».
الوندي با اشاره به گزارشهاي نهادهاي متولي، اقدامات مثبت كشور در مواجهه با برخي چالشهاي موجود را بسيار مهم ارزيابي كرد.
در اين مراسم "هولس هاف" مدير اجرايي دفتر يونيسف در تهران نيز اقدامات جمهوري اسلامي ايران در سال گذشته و جاري در خصوص تعيين مرجع ملي و نيز پذيرش اختياري پروتكل الحاقي منع بكارگيري كودكان در منازعات مسلحانه را ستود و اظهار اميدواري كرد با همكاري نهادهاي رسمي ايران همچنان به ارتقا سطح حقوق كودكان ادامه دهيم.
مراسم سالروز تصويب كنوانسيون حقوق كودك كه همه ساله در 29 آبان ماه برگزار مي شود، با همت انجمن حاميان حقوق كودك(حامي)، مرجع ملي حقوق كودك وزارت دادگستري و دفتر يونيسف برگزار شد كه در اين مراسم علاوه بر سخنراني مقامات ذيربط، برنامه هاي هنري توسط مددجويان كانون اصلاح و تربيت تهران و چند مهد كودك اجرا شد.       

Powered by Tetis PORTAL