13 مهر 1398 11:33:43
بازدید وزیر دادگستری از تعزیرات حکومتی هرمزگان

وزیر دادگستری در سفر به استان هرمزگان از اداره کل تعزیرات حکومتی این استان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری که به همراه رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان سفر کرده است، از اداره کل تعزیرات حکومتی این استان بازدید کرد.
وزیر دادگستری در دیدار با کارکنان این اداره کل در سخنانی با بیان اینکه حفظ حقوق و احترام به مردم از اهداف عالیه نظام است بر لزوم تکریم مراجعین و حتی مجرمین و متهمین تاکید کرد.
انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این دیدار وزیر دادگستری را همراهی می کرد.


Powered by Tetis PORTAL