9 دي 1393 9:51:53
بر اساس توافق بين دو كشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين صورت پذيرفت:
پاراف موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري
دو كشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين، موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري را پاراف نمودند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري، مذاكرات كارشناسي مربوط به موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري، در تاريخ 1 لغايت2 دي ماه 1393 در پكن انجام و طرفين متن مربوط به اين موافقتنامه را پاراف نمودند.

طرفين همچنين توافق كردند كه در آينده نزديك مقدمات انجام مذاكرات مربوط به موافقتنامه معاضدت قضايي در امور مدني و تجاري را فراهم نمايند.

اضافه مي نمايد، پيشتر نيز دو موافقتنامه انتقال محكومين و استرداد مجرمين به امضاي طرفين رسيده بود.


Powered by Tetis PORTAL