16 شهريور 1394 15:34:54
در دیدار هیات حقوق بشر دانمارک با معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری مطرح شد:
ارتقای جایگاه حقوق شهروندی جزو برنامه های راهبردی دولت است
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: حقوق شهروندی از برنامه های راهبردی رییس جمهور بوده و ایجاد معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در وزارت دادگستری نیز، نشان دهنده اهتمام به این مباحث است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، هیأت حقوق بشر دانمارک به ریاست خانم اواگرمبای معاون بین الملل موسسه ملی حقوق بشر دانمارک عصر روز دو شنبه با محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، دیدار و در زمینه مسائل حقوق بشر و توسعه پایدار و حقوق شهروندی، گفتگو کردند.
در این ملاقات عباسی با اشاره به جایگاه وزارت دادگستری و ساختار آن، پرداختن به مباحث حقوق بشری و ارتقای جایگاه حقوق شهروندی را از برنامه های راهبردی دکتر روحانی رییس جمهور برشمرد و ایجاد معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در وزارت دادگستری توسط وزیر دادگستری را نشان دهنده اهتمام وی به این مباحث دانست.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در این دیدار تأکید کرد: حقوق بشر ابزاری سیاسی برای انگ زدن و محکوم کردن دیگر کشورها نیست بلکه هدف حقوق بشر ایجاد صلح و آرامش در کشورها و در سطح بین الملل است.
وی در ادامه با بیان این مطلب که جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای اسلامی و منطقه و حتی در سطح بین الملل جزء محدود کشورهایی است که با ایجاد یک معاونت در دولت، پرداختن به حقوق بشر را وجهه همت خود قرار داده است، به تصویب قانون حقوق شهروندی در سال 1383 و آیین نامه اجرایی آن، اشاره کرد و افزود: تأکید بر ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از سازمانهای مردم نهاد به عنوان نهادهای واسط در این زمینه، از اهداف و برنامه های معاونت حقوق بشر و امور بین الملل است.
عباسی در ادامه تأکید کرد: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران مشحون از ارزش های حقوق بشری و حقوق شهروندی است. آموزه های دینی ما بویژه قرآن کریم به زیباترین وجه کرامت انسانی را به عنوان یک اصل حقوق بشری به تصویر کشیده است.


Powered by Tetis PORTAL