30 مهر 1393 14:27:46
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك:
بحث خشونت عليه كودكان از محورهاي مورد توجه اين مرجع است
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، موضوع خشونت عليه كودكان را از محورهاي اصلي و مورد توجه اين مرجع بر شمرد.

مظفر الوندي روز چهارشنبه در نشست دوم نقش رهبران ديني در پيشگيري از خشونت عليه كودكان با عنوان «غفلت و كم توجهي» گفت: گرچه سازمان ملل بطور عمومي موضوع خشونت عليه كودكان را در صدر برنامه هاي خود اعلم كرده است، اما رييس جمهوري اسلامي ايران بطور ويژه پيشنهاد جهان عاري از خشونت را در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مطرح كرد كه با اجماع به تصويب رسيد.

وي با بيان اينكه اين مرجع علاوه بر تشكيل اينگونه نشست ها در زمينه هاي ديگر با موضوع خشونت اقداماتي را در دست اجرا دارد، افزود: تشكيل كارگروه ويژه هماهنگي بين بخشي دستگاه هاي ذيربط براي جلوگيري از خشونت، بررسي اولويت هاي حمايت از كودكان و تشكيل بانك جامع اطلاعات كودكان و نوجوانان از جمله اين اقدامات محسوب مي شود.

وي ضمن اعلام اين موضوع كه كارگروه ويژه هماهنگي بين بخشي دستگاه هاي ذيربط، براي جلوگيري از خشونت جلسات منظمي را برگزار مي كند و پس از تاييد مصاديق خشونت و شناسايي نمايندگان ذيربط، كميته بين بخشي با حضور دستگاه ها تشكيل خواهد شد گفت: بررسي اولويت هاي حمايت از كودكان يك پروژه تحقيقاتي و علمي است كه در اين پروژه از صدها نفر از تصميم گيران، كارشناسان و نمايندگان جامعه هدف، نظرخواهي خواهند شد.

به گفته دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، مقدمات اجراي تشكيل بانك جامع اطلاعات كودكان و نوجوانان آغاز شده و تا پايان سال جاري بخشهاي اصلي عملياتي خواهند شد.

دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك با اشاره به نشست هاي نقش رهبران مذهبي در پيشگيري از خشونت عليه كودكان تصريح كرد: اين نشست ها در چهار محور برگزار مي شود كه نشست اول با محوريت «تبعيض» در تيرماه برگزار شد و نشست دوم كه اكنون در حال برگزاري است به بحث «غفلت و كم توجهي» عليه كودكان اختصاص دارد و دو نشست باقيمانده در آينده نزديك و با موضوع «ازدواج هاي زودهنگام و اجباري» و «خشونت هاي جنسي» برگزار خواهد شد.


Powered by Tetis PORTAL