2 دي 1394 19:34:0
با حضور دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برگزار شد:
جلسه کارگروه زنان و خانواده استان خوزستان
جلسه کارگروه زنان و خانواده استانداری خوزستان با حضور دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری در جلسه کارگروه زنان و خانواده استانداری خوزستان گفت: از سال 1372 به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک پیوسته ایم که در این کنوانسیون مباحثی نظیر آموزش، رشد و حمایت از کودکان مطرح شده است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تاکید کرد: این مرجع با هماهنگی سایر نهادها و با توجه به مصوبات دولت نسبت به اجرای موارد کنوانسیون گام برمی دارد.

الوندی در ادامه ضمن تشکر از سازمان های مردم نهاد این استان که در زمینه حمایت از کودکان فعال هستند، از آنها خواست که همکاری خود را با سازمان های دولتی افزیش دهند و با اشاره به ضرورت هم افزایی در این زمینه افزود: کلیه دستگاه های دولتی باید با استفاده از ظرفیت های درونی هر استان، در راستای حفظ حقوق کودکان گام بردارند.

در این جلسه همچنین سیده فرانک موسوی، سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استان خوزستان اظهار داشت: حوزه کاری ما حوزه خانواده است و کودک کوچکترین عضو خانواده است که باید به حقوق او اعم از حقوق فردی و حقوق اجتماعی توجه شود، و از نظر شرعی و قانونی موظفیم این حقوق را دنبال کنیم.

وی در این رابطه افزود: بحث حقوق کودک به پیشنهاد وزارت دادگستری زیر نظر مرجع ملی حقوق کودک به کارگروه امور زنان و خانواده وزارت کشور محول گردیده که ما موظفیم حقوق کودکان را در ابعاد مختلف دنبال کنیم.

در ادامه این جلسه که با حضور سازمان های مردم نهاد حوزه کودک برگزار شد، معاون آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان، گزارشی درخصوص کودکان بازمانده از تحصیل این استان ارایه کرد.


Powered by Tetis PORTAL