1 آبان 1397 11:20:56
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در همایش حقوق سلامت زنان:
توجه به حقوق زنان نقش مهمی در ارتقای سلامت خانواده و جامعه دارد

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: توجه به حقوق زنان نقش مهمی در ارتقای سلامت خانواده و جامعه دارد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل در جلسه افتتاحیه همایش ملی حقوق سلامت زنان با گرامی داشت هفته ملی سلامت زنان تأکید کرد: زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و سلامت آنان زیربنای سلامت خانواده ها و جوامع است و مشکلات آنان بر سلامت جسمی و بویژه سلامت روان خانواده، جامعه و نسل های بعدی تأثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: عوامل بیولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، مشکلات اقتصادی و تأثیر آن ها بر سلامت زنان، قانونگذاران را ملزم به توجه ویژه به وضعیت بهداشتی و سلامتی زنان می کند. سلامت با همه جوانب آن از حقوق اولیه انسانی است. سلامت زنان نقش مهمی در ارتقای سلامت خانواده و جامعه دارد. به همین جهت حمایت از این حق و تأمین سلامت بیولوژیکی، روانی و اجتماعی زنان از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود.
عباسی در ادامه افزود: بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی سلامتی صرفاً به معنای فقدان بیماری و معلولیت نیست بلکه وجود رفاه و آسایش کامل جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی به معنای سلامت است.
وی با استناد به اصول مختلف قانون اساسی بخصوص اصل بیست و یکم و بیست و نهم برخورداری از حق تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی و بیمه همگانی را از جمله حقوق بنیادیـن آحـاد جامعه بویژه زنان برشـمرد که در تمامی جهات آن با رعایت موازین اسلامی باید تأمیـن گـردد.
عباسی در خاتمه افزود: منشور حقوق شهروندی نیز در مواد مختلف از جمله مواد 3، 90 حق بر سلامت زنان را به رسمیت شناخته و توجه به آن را از ضرورت های اساسی می داند.


Powered by Tetis PORTAL