6 شهريور 1398 9:27:38
در دیدار معاون وزیر امور خارجه با وزیر دادگستری صورت پذیرفت؛
بررسی راه‌های حمایت ازحقوق ایرانیان خارج ازکشور

حسین جابری انصاری معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، جابری انصاری در این دیدار درباره فعال سازی کمیته حقوقی و قضایی شورای عالی ایرانیان و راه های حمایت و صیانت از حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور گفتگو و تبادل نظر کرد.
در این دیدار که رئیس دبیرخانه امور ایرانیان خارج از کشور نیز حضور داشت، معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ضمن تشریح برنامه های جاری این دبیرخانه و تاکید بر نقش ایرانیان مقیم خارج در دستیابی به اهداف توسعه ملی ایران، و همچنین ضرورت تسهیل آمد و رفت و ارتباط آنان با کشورشان، با وزیر دادگستری در خصوص رو‌ش های تقویت همکاری و هماهنگی نهادهای مختلف کشور در جهت تحقق این اهداف و استیفای حقوق ایرانیان مقیم خارج تبادل نظر کرد.


Powered by Tetis PORTAL