4 دي 1396 11:34:57
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمع کارکنان مرجع :
باید در حوزه حقوق کودک تحولات چشمگیری صورت پذیرد
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: باید در حوزه حقوق کودک تحولات چشمگیری صورت پذیرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمع کارکنان این مرجع با اشاره به وضعیت کودکان و آسیب های اجتماعی و مخاطراتی که آنان را تهدید می کند تأکید کرد باید تحولات چشمگیری در حمایت از حقوق کودکان صورت پذیرد به هیچ وجه وضع موجود راضی کننده نیست و ما نیازمند بازنگری در برخی سیاست های و برنامه های مرجع هستیم. وی افزود : هر چند که اجرای حقوق کودک با وزارت دادگستری نیست، لیکن سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت، پیگیری و پایش حقوق کودک در سطح جامعه بر عهده مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است که در این زمینه کارهای زیادی بر زمین مانده است. ما باید با هم افزایی و جلوگیری از موازی کاری زمینه اجرای سند ملی حقوق کودک را فراهم کنیم و ما در مقابل مردم و مسئولین پاسخگو هستیم. حمایت از حقوق کودک یک حق است و در برابر آن ما وظیفه و تکلیف ملی و بین المللی داریم.
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک علاوه بر اینکه باید در قبال مردم و مسئولین نظام پاسخگو باشد در عرصه
بین المللی نیز باید نسبت به وضعیت حقوق کودکان پاسخگو باشد. از این جهت رسالت ما در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بسیار سنگین هست و کسانی که بر قطار خدمت در مرجع ملی سوارند وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارند.
لذا ما باید با تلاشی ستورگ و حرکتی جهادی تحول چشمگیری در حوزه حقوق کودک در جامعه ایجاد کنیم.
که این مهم هم جزء برنامه های راهبردی دولت و هم تأکیدات وزیر محترم دادگستری و رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک می باشد.


Powered by Tetis PORTAL