17 شهريور 1395 15:5:42
رییس کارگروه انتقال محکومان وزارت دادگستری اعلام کرد:
انتقال هشت تن از محکومان ایرانی از ارمنستان به کشور
رییس کارگروه انتقال محکومان وزارت دادگستری از انتقال هشت تن از محکومان ایرانی از ارمنستان به کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل و رییس کارگروه انتقال محکومان وزارت دادگستری اعلام کرد هشت تن از محکومان ایرانی در زندانهای ارمنستان در چارچوب همکاری و معاهدات منعقده بین دو کشور روز جاری در مرز مشترک، تحویل مقامات قضایی، امنیتی و اجرایی کشورمان شدند.
عباسی همچنین افزود: این افراد که یک نفر از آنها زن می باشد، عمدتاً به اتهام قاچاق و نگهداری مواد مخدر محکوم شده اند. البته عمده اتهام محکومان به همراه داشتن داروهای مخدر است که حمل و نگهداری آن در کشور ارمنستان و دیگر کشورهای آسیای میانه جرم و قابل تعقیب کیفری می باشد.


Powered by Tetis PORTAL