5 دي 1396 12:26:18
انتصاب جدید در وزارت دادگستری؛
سرپرست دفتر حقوقی و مطالعات تطبیقی منصوب شد
با حکم معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، سرپرست دفتر حقوقی و مطالعات تطبیقی این معاونت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، میرهادی قره سید رومیانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، یحیی نقی زاده محجوب را به سمت «سرپرست دفتر حقوقی و مطالعات تطبیقی» وزارت دادگستری منصوب کرد.
در بخشی از حکم قره سید رومیانی خطاب به نقی زاده محجوب آمده است: اقدام پژوهشی و مطالعات علمی، حقوقی و فقهی در زمینه‏های مورد نیاز وزارت دادگستری، مطالعه و بررسی قوانین و مقررات دیگر کشورها به منظور استفاده در تهیه پیش نویس قوانین و مقررات داخلی، بررسی و اظهار نظر حقوقی در خصوص طرحها، لوایح حقوقی و قضائی حسب ارجاع، انجام اقدامات لازم به منظور حمایتهای مشورتی به سایر دستگاههای اجرایی در قوه قضائیه و دستگاههای وابسته، ایجاد سامانه اطلاعات و نظریات فقهی و حقوقی بویژه در زمینه های قضائی، بررسی و اظهار نظر در خصوص تعابیر و تفاسیر نوین حقوقی، مشارکت در تهیه و تدوین لوایح، تهیه پیش نویس آئین¬نامه¬ها به موجب قوانین، همکاری و تبادل اطلاعات و شرکت در جلسات و کمیسیونهای تخصصی دولت و سایر دستگاههای اجرایی و قضائی، از وظایفی است که انجام شایسته آن مورد تأکید می باشد.


Powered by Tetis PORTAL