14 آذر 1394 15:43:23
با امضای تفاهم نامه بین وزارت دادگستری و یونسکو صورت گرفت:
انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت حقوق بشر و امور بین الملل با کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو
معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری کشورمان با کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی آموزشی، پژوهشی و اجرایی با کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو زمینه همکاری های مشترک دوجانبه را فراهم کرد.
با توجه به نقش و جایگاه کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو که به پوشش فعالیت های منطقه ای یونسکو در امر آموزش می پردازد، این تفاهم نامه می تواند موجبات همکاری های مشترک معاونت و کرسی را فراهم سازد.
دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دکتر حسین میر محمد صادقی، رئیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در حاشیه امضای این تفاهم نامه بر ضرورت اجرای مفاد تفاهم نامه
تأکید کردند.


Powered by Tetis PORTAL