اخبار
14 مهر 1398 10:27:30
فساد اقتصادی موجب تضییع بیت المال می شود

معاون وزیر دادگستری گفت: اگر معاملات و رقابت بر پایه فساد و رانت مطرح شد، عده ای محروم و عده ای بهره مند خواهند شد که موجب تضییع حق الناس می شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود حکمت نیا، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد روز سه شنبه در سمینار علمی تخصصی ساز و کارهای بین المللی در مبارزه با فساد افزود: وقتی از مقوله فساد صحبت می شود، باید به چند عامل متغیر این موضوع بپردازیم. چرا که بحث فساد نو و جدید نیست اما آنچه در دوره جدید مطرح شده است، چرایی بین المللی شدن آن است و اینکه چرا کشورها تن به ایجاد معاهدات بین المللی می دهند.
وی درباره اصل مغفول مانده در صلاحدید فساد خاطرنشان کرد: در صداقت، ذهن، زبان و دست حرف اول را می زنند که این اصل در صلاحدید فساد همانند عنصر شفافیت همواره مغفول می ماند.
حکمت نیا تاکید کرد: عنصر نقش ها و فرایندها هم از مقوله های متغییر در ایجاد فساد هستند که گاه قانون این فرایند را برجسته می کند که در کنار نبود صداقت و شفافیت متضمن فساد می شود.
وی با یادآوری این که در ساختار اجتماعی و سیاسی قدرت انحصاری باید وجود داشته باشد، تصریح کرد: قدرت انحصاری و صلاحدید قابل دست کاری شدن نیست اما صداقت و شفافیت قابل دستکاری است که باید بیشتر به آن توجه شود. اما اینکه چرا فساد تا این اندازه قابل توجه است، به این دلیل است که فساد برای حقوق بشر مضر است و آن را منهدم می کند.
معاون وزیر دادگستری با بیان این پرسش که چرا فساد در کشوری بر دیگری اثر می گذارد، گفت: دنیای امروز دنیای اقتصادی است و بعد به حقوق و فرصت ها کشانده می شود. حال اگر بتوانیم رقابت را در حوزه کار و امر خیر ببریم، صحیح است اما اگر معاملات و رقابت بر پایه فساد و رانت مطرح شد، عده ای محروم و عده ای بهره مند خواهند شد که موجب تضییع حق الناس می شود و در بعد بین المللی هم باید ابزارهای شفاف در حوزه رقابت وجود داشته باشد تا با خیال راحت ورود و سرمایه گذاری کنند.
وی ادامه داد: افزون بر این در صورت وجود فساد بین المللی، ناامنی هم در بی اعتمادی و مخدوش شدن حقوق اشاعه پیدا می کند.
حکمت نیا متذکر شد: در ادبیات دینی ما برای صلاحدید، یک کمربند امنیتی عدالت را هم مطرح می کند که وقتی در کنار قدرت قرار گیرد، موجبات فساد کمرنگ تر می شود.Powered by Tetis PORTAL